Firmy, którym zależy na poprawie jakości swojej organizacji wiedzą, jak ważna jest weryfikacja i diagnoza różnych procesów zachodzących w firmie. Takim rozwiązaniem który pozwali ją przeprowadzić jest zewnętrzny audyt biznesowy. Często jest on mylnie postrzegany przez właścicieli jako działanie mające wytykanie słabych stron. Lecz głównym zadaniem audytu biznesowego jest wsparcie przedsiębiorstwa i pokierowanie w taki sposób, by zapewnić jak najwięcej możliwości rozwoju.

Czym jest zewnętrzny audyt biznesowy?

Audyt zewnętrzny biznesowy to konkretna diagnoza przeprowadzana przez zewnętrzną osobę z „chłodne spojrzenie”. Zadanie jego to ocena podejmowanych w stanie rzeczywistym działań, a także poziomu realizacji celi.

Może być różny i w każdej firmie dopasowany indywidualnie. Niektóre działalności decydują się na audyt ogólny, który ma wskazać właściwy kierunek i wprowadzić zmiany. Audyt może również skupiać się na konkretnym zadaniu, przykład stanowi audyt personalny, który często dotyczy kwestii związanych z pracą swojego zespołu.

Zweryfikować można również proces sprzedaży (działania działu sprzedaży oraz standardy obsługi klienta) i marketingu firmy czy etapy zatrudniania odpowiednich ludzi. Nadmienić trzeba, że audyt nie jest lekarstwem na złą sytuację w firmie (np. na złą atmosferę w pracy). Może jednak wskazać, jakie narzędzia pozwolą je zniwelować i wskaże kierunki rozwoju.

Jak wygląda przeprowadzenie zewnętrznego audytu biznesu?

Nie ma stałego scenariusza audytu biznesowego, każda firma jest inna i audyt w każdej firmie przeprowadzany jest indywidualnie.. Jest on bowiem dobierany do branży, potrzeb firmy czy struktur.

Audyt biznesowy może m.in. przyjąć formę wywiadu z pracownikami przy danym działaniu ale również obserwacji poszczególnych działań. Podczas rozmów uwaga kierowana jest przeważnie na informacje, które pozwalają poznać istotę funkcjonowania firmy. Audyt nierzadko polega także na weryfikacji określonych dokumentów oraz sprawdzania ich zgodności i sensu.

Wiele razy zdarzyło mi się, że firmy myliły marże z narzutem. Istotne jest szczególnie porównanie stanu rzeczywistego poprzednimi okresami i zaplanowaniu jego rozwojowi. Przydatne jest w tym momencie określenie współczynników KPI które mierzymy na wejściu. Pomysłem może okazać się, np. graficzna analiza procesów. Po zakończeniu audytu tworzę raport ogólny stanu faktycznego. Zawiera on m.in. zauważone niezgodności, rozważania oraz uwagi pozytywne i kierunki rozwoju lub poprawy.

Pozytywne strony audytu biznesowego

Dlaczego warto przeprowadzić audyt biznesowy? Zyskać możemy wiele istotnych informacji o których przez „zasiedzenie” nie wiedzieliśmy. Skorzystanie z usług niezależnego audytora to m.in. możliwość uzyskania bezstronnej, niezależnej diagnozy stanu faktycznego firmy. Audyt ma za zadanie potwierdzić zgodność firmy i funkcjonujących procesów z wewnętrznymi procedurami.

Można w ten sposób sprawdzić, czy pracownicy przestrzegają celów, zasad i ustaleń przełożonych. Wszystkie działania podejmowane są by zapewnić prawidłowe funkcjonowanie biznesu oraz możliwość jego rozwoju. Dzięki audytowi biznesowemu można zmniejszyć obawę wystąpienia sytuacji kryzysowej, a nawet uzyskać przewagę nad konkurencją, która jest istotna w dzisiejszych czasach. Można poprawić wizerunek firmy.

Kto może przeprowadzić audyt biznesowy?

Przeprowadzanie audytu biznesu to trudne i pracochłonne zadanie. Najlepiej powierzyć je specjalistom. Jako doradca biznesowy podejmę wszystkie działania i kroki, aby usprawnić działalność Twojej firmy.
Na podstawie wyników przeprowadzonego audytu zaproponują także rekomendacje rozwoju. Wówczas do wprowadzenia zmian i wdrażania w życie firmy rekomendacji można wprowadzić do współpracy Interim Managera. Ale o tym w kolejnym blogu.