Profesjonalny plan biznesowy może zapewnić odniesienie sukcesu. Jak napisać biznesplan? Jakich zasad należy się trzymać i kto pisze biznesplan, jeśli sami nie wiemy, jak go profesjonalnie ułożyć? Sprawdź, jak wygląda biznesplan w praktyce i dowiedz się, co powinien zawierać biznesplan dla twojego przedsiębiorstwa.

Biznesplan – co to jest?

Często jest tak że sięgamy po niego dopiero w momencie ubiegania się o finansowanie naszego projektu albo kiedy zastanawiamy się, jak zwiększyć sprzedaż. A brak czasu i pośpiech uniemożliwiają stworzenie skutecznego biznesplanu. Zatem przygotowując się do realizacji projektu czy nawet zakładając startup, warto pamiętać o założeniach, które nie tylko będą miały:

  • realny charakter,
  • pomogą w planowaniu inwestycji,
  • pomogą podejmować konkretne decyzje biznesowe.

W przypadku każdego nowego, większego lub mniejszego projektu, niezwykle przydatny jest biznesplan, który profesjonalnie stworzony, pozwala zyskać większą szansę na sukces.

Plan techniczny zwany inaczej biznesplanem. Może dla niektórych wydawać się abstrakcyjnym pojęciem, gdy przychodzi czas na praktykę. Aby Twój biznesplan był racjonalny i zawierał wszystkie najważniejsze elementy, wystarczy skorzystać z naszej pomocy.

Jak ułożyć biznesplan? Jak rozpisać wszystkie założenia biznesowe?

Przygotowując się do pisania biznesplanu dla moich klientów w pierwszej kolejności zbieramy informacje, które stają się bazą do dalszych działań. Najbardziej podstawowym pytaniem, które nasuwa się podczas tworzenia biznesplanu, jest cel i założenia projektu.

Następnie przechodzimy do kwestii zapotrzebowania. Jeśli na rynku jest duże zapotrzebowanie na rezultaty, jakie przynieść może projekt, wówczas ma on realny sens i można uznać go za przydatny.

Bo czym jest biznesplan? Jest jednym z narzędzi które wykorzystywane jest przy ocenie opłacalności planowanych zamierzeń inwestycyjnych. Jest dokumentem który zawiera spis celów inwestora, zadań jakie należy zrealizować oraz misji jaką stawia sobie właściciel przedsiębiorstwa. Biznesplan nie może być dokumentem uniwersalnym, każdy projekt narzuca inne założenia i etapy.

Jak napisać biznesplan – przygotowanie do ułożenia biznesplanu:

  • Zbierz informacje (m.in. szczegółowy cel i założenia projektu, szczegółowe informacje na temat firmy, przewidywane koszty i zyski, przewidywany czas osiągnięcia korzyści itp.).
  • Opisz szczegółowo produkt, jaki ma zostać sprzedany (charakterystyka produktu lub usługi).
  • Opisz zadania, jakie należy zrealizować, aby osiągnąć założenia opisane w pierwszym punkcie.

Pamiętaj o analizie rynku i konkurencji. Przygotuj też wstępną strategię rozwoju firmy.

Skuteczny biznesplan to jeden z elementów działań jak poprawić wynik finansowy działu sprzedaży.

Kto pisze biznesplan?

Dlatego choć w strukturze biznesplany są do siebie podobne, to inaczej będzie opracowany biznesplan na potrzeby wewnętrzne jednostki, a inaczej biznesplan na potrzeby innych instytucji? Biznesplan dla potrzeb wewnętrznych tworzony jest po to, by móc postępować zgodnie z ustalonym w biznesplanie harmonogramem działań. Takie działanie zwiększa szanse na odniesienie sukcesu i możliwość kontroli przebiegu inwestycji na każdym etapie.

Pisanie planu biznesowego dla potrzeb wewnętrznych to źródło informacji dla partnerów biznesowych, nie tylko o zysku ale i o rozwoju firmy. Wykorzystując biznesplan dla potrzeb wewnętrznych w dużym stopniu skupiamy się na działaniach operacyjnych, a nie na finansowych aspektach przedsięwzięcia. Jeśli nie wiesz, jak napisać skuteczny biznesplan, warto skorzystać z pomocy doradcy biznesowego.

Dlaczego warto zlecić pisanie biznesplanu?

Zatem biznesplan jest spisaną strategią biznesową przedsiębiorstwa. Przedstawia opis zamierzeń, potwierdzenie słuszności założeń ich realności oraz możliwe do osiągnięcia korzyści finansowe. Dlatego pisząc biznesplan należy uwzględnić oraz szczegółowo przeanalizować wszystkie czynniki mogące mieć wpływ na realizację projektu. Ponadto istotnym jest zastosowanie konserwatywnego podejścia przy realizacji prognoz. Co oznacza, iż należy uwzględnić wszelkie negatywne czynniki mogące mieć istotny wpływ na projekt.

To od przyjętych założeń zależy wiarygodność, przejrzystość i logiczna budowy biznesplanu. Ponieważ to analizowane zagadnienia będą miały znaczenie przy późniejszej ocenie opłacalności projektu. Biznesplan można nazwać dokumentem planistycznym który ma służyć podejmowaniu decyzji. Jest modelem przedsięwzięcia gospodarczego czy strategią przedsiębiorstwa. Szansa na sukces zależy od wielu czynników. Lecz aby być dobrze przygotowanym do realizacji projektu, warto skorzystać z mojej pomocy w stworzeniu kompetentnego biznes planu.

Jak napisać biznesplan – podsumowanie

Biznesplan dla potrzeb zewnętrznych to dokument który pomaga w pozyskaniu finansowania inwestycji z różnych źródeł. Prywatny inwestor, kredyt bankowy, fundusz zewnętrzny, itp. W tej wersji biznesplanu czytający (np. bank) skupi się na aspektach finansowych, mniej na aspektach operacyjnych.

Biznesplan bez względu na przeznaczenie jest rodzajem mapy która pokazuje jakie kroki należy wykonać w celu zwiększenia szansy na sukces. W moich biznesplanach opracowujemy kilka scenariuszy które pozwalają klientom na planowanie dalszego rozwoju przedsiębiorstw i przewidywać zagrożenia na jakie może być narażony projekt.

Biznesplan pokazuje możliwe scenariusze również w przypadku restrukturyzacji przedsiębiorstw, zmiany profilu działania, wejścia na nowe rynki, przeprowadzenia fuzji lub w przypadku przejęcia przedsiębiorstwa.

Zatrudnij konsultanta biznesowego, który poprowadzi Cię we właściwym kierunku. Zaufaj doświadczeniu, a wspólnie usprawnimy działalność Twojej firmy. Zainteresowany profesjonalnym doradztwem biznesowym? Sprawdź ofertę i NAPISZ! Przez lata byłem członkiem zarządu w prężnie rozwijających się firmach. Zaproponuję rozwiązania, które pomogą Twojej firmie.