Firma, której zależy na szybkim zdobyciu rynku, opracowaniu nowych strategii biznesowych, na dynamicznym rozwoju, może skorzystać z wiedzy i doświadczenia ekspertów. W określeniu kierunków rozwoju, zdiagnozowaniu problemów, poznaniu słabych i mocnych stron pomocny może okazać się doradca biznesowy.

Dynamiczny postęp i konkurencja na rynku wymagają często od przedsiębiorców sprawnego podejmowania strategicznych decyzji i wdrażania zmian. – Nowe technologie, konkurencja i nieustannie zmieniający się rynek zmusza-ją firmy do szybkiego reagowania. Określony plan rozwoju to podstawa, jeśli chcemy, by firma dobrze prosperowała. Podstawą są trzy kroki: określenie wizji jej rozwoju, określenie celów krótkoterminowych i długoterminowych oraz wyznaczenie sposobów działania i osób za nie odpowiedzialnych. Najlepiej określić go na samym początku, kiedy dopiero zakładamy własną działalność. Można go jednak stworzyć w każdym momencie. Wieloletnie doświadczenie firm doradczych lub osób świadczących usługi doradztwa stanowi w takiej sytuacji nieocenioną pomoc dla ma-łych i średnich przedsiębiorstw, które chcą rozwijać się w tych niepewnych warunkach – mówi Szymon Cybal EMBA, doradca i audytor biznesu.

Więcej w moim artykule dla Rzeczpospolitej: https://www.rp.pl/assets/pdf/RP355423430.PDF